มัธยมศึกษาปีที่ 6


TCAS MATH(O-NET) by ครูพี่ป้อ

        11 ไฟล์ 53 นาที ฟรี
     

วันที่ 7 9 วิชาสามัญ คณิตฯ 2 ข้อ 17 เซต

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

TCAS MATH(PAT1) by ครูพี่ป้อ

        14 ไฟล์ 1 ชั่วโมง 53 นาที ฟรี