พัฒนาตัวเอง


อ.ศิวัช สอนพิเศษที่โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย

        1 ไฟล์ 6 นาที ฟรี
     

อังกฤษเล็ก ๆ กับศิวัช

        2 ไฟล์ 8 นาที ฟรี
     

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

        6 ไฟล์ 55 นาที ฟรี
     

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

        10 ไฟล์ 2 ชั่วโมง 12 นาที ฟรี
     

AR กับหนังสือเรียน

        1 ไฟล์ 5 นาที ฟรี
     

ฝึกพิมพ์ดีดเปรียบเทียบความเร็ว 35 คำ กับ 80 คำ

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

ฝึกพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

ฝึกพิมพ์ดีดให้ได้ 35 คำต่อนาที

        1 ไฟล์ 2 นาที ฟรี