แอปพลิเคชัน


qr code เช็คชื่อนักเรียน

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

แสกน qr code เช็คชื่อนักเรียน

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

สอนใช้แอปเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ

        1 ไฟล์ 2 นาที ฟรี
     

แนะนำแอปวาดรูปและตัวอักษร

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

สร้างแอพพลิเคชันเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

        1 ไฟล์ 2 นาที ฟรี
     

ตารางเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์

        1 ไฟล์ 2 นาที ฟรี
     

สั่งงานด้วยเสียง

        1 ไฟล์ 6 นาที ฟรี
     

แอพพลิเคชันสอนเขียนตัวอักษรและวาดรูป

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

แอพพลิเคชันเช็คชื่อนักเรียน

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

แอพพลิเคชันแปลภาษา

        2 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

แอปเช็คชื่อนักเรียน2

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

สื่อเสมือนจริง

        1 ไฟล์ 5 นาที ฟรี