คอร์สใหม่ล่าสุด

เลี้ยงโคขุนครบวงจร

        1 ไฟล์ 7 นาที ฟรี
     

การพัฒนาวัวเนื้อเกรดพรีเมี่ยม

        1 ไฟล์ 20 นาที ฟรี
     

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

        1 ไฟล์ 20 นาที ฟรี
     

Egged On พัฒณาทักษะ(เด็กเล็ก)

        2 ไฟล์ 6 นาที ฟรี
     


คอร์สยอดนิยม

กรวดน้ำตอนเช้า - ปัฎฐนฐปนคาถา

        1 ไฟล์ 5 นาที 1000 บาท
     

การจำพรรษา

        1 ไฟล์ 1 ชั่วโมง 16 นาที ฟรี
     

การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ

        1 ไฟล์ 41 นาที ฟรี
     

การชนะโลก

        1 ไฟล์ 1 ชั่วโมง 3 นาที ฟรี
     


คอร์สแนะนำ

เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ A-Z

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

แอพพลิเคชันแปลภาษา

        2 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

        2 ไฟล์ 7 นาที ฟรี
     

การใช้แอพพลิเคชันฝึกพิมพ์ดีด

        12 ไฟล์ 50 นาที ฟรี
     

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

        10 ไฟล์ 3 ชั่วโมง 21 นาที ฟรี
     

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

        10 ไฟล์ 2 ชั่วโมง 12 นาที ฟรี
     

แอปเช็คชื่อนักเรียน2

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

อังกฤษเล็ก ๆ กับศิวัช

        2 ไฟล์ 8 นาที ฟรี
     


คอร์สทั้งหมด

กรวดน้ำตอนเช้า - ปัฎฐนฐปนคาถา

        1 ไฟล์ 5 นาที 1000 บาท
     

เลี้ยงโคขุนครบวงจร

        1 ไฟล์ 7 นาที ฟรี
     

การพัฒนาวัวเนื้อเกรดพรีเมี่ยม

        1 ไฟล์ 20 นาที ฟรี
     

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

        1 ไฟล์ 20 นาที ฟรี
     

Egged On พัฒณาทักษะ(เด็กเล็ก)

        2 ไฟล์ 6 นาที ฟรี
     

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

        2 ไฟล์ 7 นาที ฟรี
     

TCAS MATH(O-NET) by ครูพี่ป้อ

        11 ไฟล์ 53 นาที ฟรี
     

TCAS MATH(PAT1) by ครูพี่ป้อ

        14 ไฟล์ 1 ชั่วโมง 53 นาที ฟรี
     

วันที่ 7 9 วิชาสามัญ คณิตฯ 2 ข้อ 17 เซต

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

เรียนรู้ powerpoint

        4 ไฟล์ 11 นาที ฟรี
     

สื่อเสมือนจริง

        1 ไฟล์ 5 นาที ฟรี
     

ฝึกพิมพ์ดีดเปรียบเทียบความเร็ว 35 คำ กับ 80 คำ

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี